ფსალმუნი

ფსალმუნი

Monday, January 2, 2017

დავითნი - მე-17 - მე-18 სს., ქუთაისის სახელმწიფო მუზეუმი



142-ე ფსალმუნის განმარტება








Friday, June 24, 2016

ფსალმუნი, მე-17 - მე-18 სს.
დაცულია ქუთაისის სახელმწიფო მუზეუმში




103-ე ფსალმუნის განმარტება










წმიდა მეფე დავით წინასწარმეტყველი
ფსალმუნის მინიატურა
დაცულია ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში







90-ე ფსალმუნის განმარტება













წმიდა მეფე დავით წინასწარმეტყველი
ფრესკა სვანეთის ტაძარში







50-ე ფსალმუნის განმარტება












წმიდა თომა მოციქულის დარწმუნება - მინიატურა ზატიკიდან, მე-12 ს.
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი







მრწამსი (განმარტება)













მაცხოვარი და წმიდა მოციქულთა თავნი პეტრე და პავლე
მე-17 საუკუნის მინიატურა
ქუთაისის სახელმწიფო მუზეუმი







"მამაო ჩვენო" (განმარტება)













მაცხოვარი, გელათის ოთხთავი მინიატურა
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი




"მამაო ჩვენო"
(VII მუხლის განმარტება)