ფსალმუნი

ფსალმუნი

Monday, January 2, 2017

დავითნი - მე-17 - მე-18 სს., ქუთაისის სახელმწიფო მუზეუმი142-ე ფსალმუნის განმარტება
Friday, June 24, 2016

ფსალმუნი, მე-17 - მე-18 სს.
დაცულია ქუთაისის სახელმწიფო მუზეუმში
103-ე ფსალმუნის განმარტება


წმიდა მეფე დავით წინასწარმეტყველი
ფსალმუნის მინიატურა
დაცულია ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში90-ე ფსალმუნის განმარტება

წმიდა მეფე დავით წინასწარმეტყველი
ფრესკა სვანეთის ტაძარში50-ე ფსალმუნის განმარტება
წმიდა თომა მოციქულის დარწმუნება - მინიატურა ზატიკიდან, მე-12 ს.
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრიმრწამსი (განმარტება)

მაცხოვარი და წმიდა მოციქულთა თავნი პეტრე და პავლე
მე-17 საუკუნის მინიატურა
ქუთაისის სახელმწიფო მუზეუმი"მამაო ჩვენო" (განმარტება)

მაცხოვარი, გელათის ოთხთავი მინიატურა
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
"მამაო ჩვენო"
(VII მუხლის განმარტება)